skip to the main content area of this page
محصولات
انتخاب محصولات بر اساس گروه:

شیکر ارلن بالن با ظرفیت بالا

شیکر ارلن بالن با ظرفیت بالا

مناسب حهت آزمونهای خاک شناسی - داروسازی - صنایع غذایی


گروه: تجهيزات عمومي آزمايشگاهي کمپانی: Gerhardt این محصول در حال حاضر موجود است.

اينكوباتور فن دار

مشاهده اينكوباتور فن دارمدل: BF53ظرفيت : 53 ليتر ... توضیحات بیشتر


رفراكتومتر سري ABBE

مشاهده رفراكتومتر سري ABBE  مدل : DR –M2 ,4تنها رفراكتومتر ABBE تحقيقاتي دنيا با قابليت كاركرد در طول موج هاي مختلف و نمايش شاخص هاي مختلف به صورت ... توضیحات بیشتر


رفراكتومتر سري ABBE

مشاهده رفراكتومتر سري ABBEمدل : DR- A1 ... توضیحات بیشتر