skip to the main content area of this page
محصولات
انتخاب محصولات بر اساس گروه:

رفراكتومتر سري RX-Alpha

رفراكتومتر سري RX-Alpha

شامل مدلهاي :

RX -5000α –Plus

 RX -5000α –Bev

RX -7000α

RX -9000α

RX -007α


گروه: تجهيزات عمومي آزمايشگاهي کمپانی: ATAGO این محصول در حال حاضر موجود است. دریافت کاتالوگ

رفراكتومتر سري ABBE

مشاهده رفراكتومتر سري ABBEمدل : DR- A1 Plus... توضیحات بیشتر


رفراکتومتر رومیزی

مشاهده  رفراکتومتر رومیزیمناسب جهت آزمون های تعیین ضریب شکست و بریکس ... توضیحات بیشتر


بذر شمار دیجیتال - هوشمند

مشاهده بذر شمار دیجیتال - هوشمندرنج شمارش بین 1 تا 99950مدل : contador ... توضیحات بیشتر