skip to the main content area of this page
محصولات
انتخاب محصولات بر اساس گروه:

Colorimeter

Colorimeter

رنگ سنج نوری اتوماتیک
مناسب برای آموزش دانشجویان
قابلیت تنظیم در 8 طول موج


گروه: شيمي ،بيوشيمي ،پتروشيمي و نفت کمپانی: Biochrom این محصول در حال حاضر موجود است. دریافت کاتالوگ

رفراكتومتر سري ABBE مدل هاي NAR

مشاهده رفراكتومتر سري ABBE  مدل هاي NARNAR-1T LiquidNAR-1T SolidNAR -2,3,4 T... توضیحات بیشتر


رطوبت سنج غلات رومیزی و پرتابل

مشاهده رطوبت سنج غلات رومیزی و پرتابلرطوبت سنج غلاتمدل: 6060زمان پاسخگویی 5 ثانیه ... توضیحات بیشتر


NIR 8600

مشاهده NIR  8600اتو آنالیزر آرد و غلات آسیاب شده به روش NIR  ( انعکاسی ) ... توضیحات بیشتر