skip to the main content area of this page
محصولات
انتخاب محصولات بر اساس گروه:
اطلاعات یافت نشد در حال حاضر اطلاعاتی در این بخش وجود ندارد .

رفراكتومتر سري RX-Alpha

مشاهده رفراكتومتر سري RX-Alphaشامل مدلهاي :RX -5000α –Plus RX -5000α –BevRX -7000αRX -9000αRX -007α... توضیحات بیشتر


ترازوی حساس الکتریکی

مشاهده ترازوی حساس الکتریکی  مدل : ABJ 220-4Mدقت : 0001/0 گرم ظرفیت : 220 گرم ... توضیحات بیشتر


اینکوباتور یخچالدار 115لیتری

مشاهده اینکوباتور یخچالدار 115لیتریمدل : KB115 ... توضیحات بیشتر