skip to the main content area of this page
محصولات
انتخاب محصولات بر اساس گروه:
اطلاعات یافت نشد در حال حاضر اطلاعاتی در این بخش وجود ندارد .

Colorimeter

مشاهده Colorimeterرنگ سنج نوری اتوماتیکمناسب برای آموزش دانشجویانقابلیت تنظیم در 8 طول موج ... توضیحات بیشتر


رفراكتومتر سري ABBE

مشاهده رفراكتومتر سري ABBE  مدل : DR –M2 ,4تنها رفراكتومتر ABBE تحقيقاتي دنيا با قابليت كاركرد در طول موج هاي مختلف و نمايش شاخص هاي مختلف به صورت ... توضیحات بیشتر


آب مقطر گیری دوبار تقطیر 2104

مشاهده آب مقطر گیری  دوبار تقطیر   2104... توضیحات بیشتر