skip to the main content area of this page
محصولات
انتخاب محصولات بر اساس گروه:
اطلاعات یافت نشد در حال حاضر اطلاعاتی در این بخش وجود ندارد .

رفراكتومتر سري ABBE

مشاهده رفراكتومتر سري ABBEمدل : DR- A1 ... توضیحات بیشترآون دیجیتال ED53

مشاهده آون دیجیتال  ED53حجم : 53 لیتررنج دما از محیط تا 300 درجهمجهز به تکنولوژِی APT-Line ... توضیحات بیشتر


رفراكتومتر سري ABBE

مشاهده رفراكتومتر سري ABBE  مدل : DR –M2 ,4تنها رفراكتومتر ABBE تحقيقاتي دنيا با قابليت كاركرد در طول موج هاي مختلف و نمايش شاخص هاي مختلف به صورت ... توضیحات بیشتر