skip to the main content area of this page
محصولات
انتخاب محصولات بر اساس گروه:

اينكوباتور فن دار

مشاهده اينكوباتور فن دارمدل: BF53ظرفيت : 53 ليتر ... توضیحات بیشتر


Colorimeter

مشاهده Colorimeterرنگ سنج نوری اتوماتیکمناسب برای آموزش دانشجویانقابلیت تنظیم در 8 طول موج ... توضیحات بیشتر


Sample Cleaner SLN

مشاهده Sample Cleaner SLNافت زن تمام اتوماتیک آزمایشگاهی ... توضیحات بیشتر