skip to the main content area of this page
محصولات
انتخاب محصولات بر اساس گروه:

NIR 8600

مشاهده NIR  8600اتو آنالیزر آرد و غلات آسیاب شده به روش NIR  ( انعکاسی ) ... توضیحات بیشتر


Colorimeter

مشاهده Colorimeterرنگ سنج نوری اتوماتیکمناسب برای آموزش دانشجویانقابلیت تنظیم در 8 طول موج ... توضیحات بیشتر


رفراكتومتر سري ABBE

مشاهده رفراكتومتر سري ABBEمدل : DR- A1 Plus... توضیحات بیشتر