skip to the main content area of this page
محصولات
انتخاب محصولات بر اساس گروه:
اطلاعات یافت نشد در حال حاضر اطلاعاتی در این بخش وجود ندارد .

TRIME-FM3

مشاهده TRIME-FM3TRIME-FM3 ... توضیحات بیشتررفراكتومتر سري RX-i

مشاهده رفراكتومتر سري RX-iشامل مدلهاي :RX -5000i –PlusRX -5000iRX -7000i... توضیحات بیشتر


آون دیجیتال ED53

مشاهده آون دیجیتال  ED53حجم : 53 لیتررنج دما از محیط تا 300 درجهمجهز به تکنولوژِی APT-Line ... توضیحات بیشتر